Home

Latest from the Blog

ACID transactions – MSSQL

Transakcje muszą być ACID. Czyli spełniać cztery zasady: Atomic – wszystkie komendy w transakcji muszą być albo wykonane albo nie, transakcja nie może zostać w połowie wykonana. Consistent – transakcje muszą mieć zachować dane spójne. W przypadku informacji o pobranych pieniądzach z banku. Musi istnieć informacja o wykonanej informacji na takim koncie, na przykład oCzytaj dalej „ACID transactions – MSSQL”

Transactions – MSSQL

Transakcje są operacjami które pozwalają na wykonanie komend po sobie. I w przypadku gdy jedna wykona się błędnie. Wszystkie wykonane komendy się zrollbackują. Takie postępowanie pozwala na zachowanie integralności danych. W przypadku gdy jedna z dwóch komend się nie wykona, zostanie to wyłapane w catchu i transakcja zostanie cofnięta. Jest to niezbędne w przypadku wykonywaniaCzytaj dalej „Transactions – MSSQL”

Correlated subquery – MSSQL

Podzapytanie skorelowane jest podzapytaniem które jest zależy od zapytania nadrzędnego. Ponieważ wynik podzapytania skorelowanego jest zależny od zapytania nadrzędnego, przez to nie może zostać wywołane osobno. Dla naszego ostatniego przykładu możemy stworzyć zapytanie skorelowane. Ponieważ w podzapytaniu mamy „tblProducts.Id” przez to potrzebujemy zapytania zewnętrznego które zawiera „tblProducts”. Takie podzapytanie jest wywoływane raz dla każdego wierszaCzytaj dalej „Correlated subquery – MSSQL”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij