Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Home

Latest from the Blog

Zasady SOLID – Wzorce Projektowe

Skrót SOLID pochodzi od 5 zasad projektowania:– Single Responsibility Principle (SRP) – Zasada pojedynczej odpowiedzialności– Open-Closed Principle (OCP) – Zasada otwarty-zamknięty– Liskov Substitution Principle (LSP) – Zasada podstawiania Liskov– Interface Segregation Principle (ISP) – Zasada segregacji interfejsów– Dependency Inversion Principle (DIP) – Zasada odwracania zależnościZasady zostały wprowadzone przez C. Martina na początku lat 2000. ZasadaCzytaj dalej „Zasady SOLID – Wzorce Projektowe”

Kowariancja i Kontrawariancja – C sharp

Oba tej pojęcia to nic innego jak konwersja typów na klasy bazowe lub pochodne. W starszych językach C# nie istniała możliwość zmiany typów z jednych na pochodne lub bazowe. Teraz mamy taką możliwość dzięki słowom kluczowym „in” i „out” odpowiednio na kowariancji i kontrawariancji. Kowariancja – czyli inaczej zależność –  to nic innego jak konwersjaCzytaj dalej „Kowariancja i Kontrawariancja – C sharp”

Global Triggers – MSSQL

Triggery globalne obejmują wiele zdarzeń w bazie danych. Dla przykładu, DDL trigger który reaguje na stworzenie nowej tabeli. Taki trigger wyświetli napis „New table created” przy stworzeniu nowej tabeli. W przypadku gdy trigger będzie nas blokował. To można go wyłączyć. A do usunięcia możemy go po prostu zdropować. Tak samo to działa z innymi triggeramiCzytaj dalej „Global Triggers – MSSQL”

Get new content delivered directly to your inbox.