Home

Latest from the Blog

LINQ operatory kwantyfikacji – C sharp

Operatory „all”, „any” i „contains” sprawdzają określony warunek na podanej kolekcji. „ALL” zwraca prawdę gdy określony warunek spełniają wszystkie elementy kolekcji. „ANY” zwraca prawdę gdy co najmniej jeden element spełnia warunek: „Contains” zwraca prawdę gdy podany element znajduje się w sprawdzanej kolekcji: Jednak działa to tylko w prymitywnymi typami danych. Ponieważ system sprawdzi referencję doCzytaj dalej „LINQ operatory kwantyfikacji – C sharp”

LINQ Select – C sharp

Operator projekcji zwracający kolekcję IEnumerable która zawiera elementy różnego typu w zależności od transformacji. W naszym przypadku operator zwraca obiekty typu anonimowego „var”: Pierwsza komenda jest zapisana w syntaksie funkcyjnym a druga w formie zapytania: var selectResult = studentList.Select(s => new { Name = s.StudentName ,Age = s.Age }); var selectResult2 = from s inCzytaj dalej „LINQ Select – C sharp”

LINQ GroupJoin – C sharp

GroupJoin jest podobny do operatora Join tylko zwraca obiekty pogrupowane w kolekcję: W takim przypadku musimy utworzyć zagnieżdżoną pętle. Najpierw iterując po kolekcjach z kolekcji „groupJoin”. A następnie na każdym elemencie tej kolekcji „item”. W takim przypadku elementy są sortowane po wewnętrznych kolekcjach „item”. W naszym przypadku: „Standard 1”, „Standard 2”, „Standard 3”.Pozostała część działaCzytaj dalej „LINQ GroupJoin – C sharp”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij